Małopolski wojewoda wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4. W realizacji tej inwestycji Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wspierają samorządy.

Koszty realizacji tego zadania zostaną podzielone pomiędzy GDDKiA (50%) oraz samorząd wojewódzki i samorząd gminny.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie jezdnia autostrady – mają zostać zbudowane pasy włączania i wyłączania na odcinku A4 Kraków-Tarnów, powstać dwa wjazdy na jezdnię autostrady oraz łącznice jednopasowe, jednokierunkowe, które zostaną włączone do drogi wojewódzkiej DW 964 przez rondo jednopasowe typu średniego.

Nowy węzeł ułatwi komunikację zarówno pomiędzy gminami, jak i z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną, do której codziennie dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2019.

Źródło: https://inzynieria.com