Na zamkniętej dla ruchu jezdni północnej autostrady A6 wykonawca prowadzi rozbiórkę poniemieckiej nawierzchni betonowej.

W pierwszej kolejności stary beton łamie się na mniejsze fragmenty. Prace te wykonuje specjalistyczna samojezdna niszczarka posiadająca 12 młotów, każdy o wadze 550-800 kg, które są podnoszone na wysokość 1,5 m. Później fragmenty te wywozi się do zainstalowanej na placu budowy kruszarki i kruszy na mniejsze frakcje. Uzyskany w ten sposób materiał posłuży później do utworzenia podbudowy, na której zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

 – Choć stara nawierzchnia jest nierówna i mocno wyeksploatowana, to sam beton z którego jest wykonana to materiał dobrej jakości – mówi Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu tego betonu, nie ma potrzeby dowożenia na plac budowy wielu ton nowego kruszywa. Jest to z korzyść dla środowiska, kierowców i mniejsze zużycie pozostałych dróg z powodu przewozu ciężkich ładunków.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl