Latem tego roku spółka wykonała prototypowe odcinki nawierzchni drogowej, w której wykorzystano asfalt pochodzący z recyklingu.

Dwa prototypowe odcinki nawierzchni Budimex wykonał w ramach projektu „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiałów z recyklingu nawierzchni asfaltowej”. W projekt ten zaangażowane są również: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Politechnika Warszawska. Dofinansowanie projektu zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka.

Pierwszy odcinek nawierzchni powstał na drodze gminnej w ciągu ul. Kieleckiej w Jędrzejowie i mierzył około 450m długości. Natomiast drugi, o długości ok. 1 km, wybudowano w ciągu DK 78 - od miejscowości Nagłowice do stacji PKN Orlen. Podczas projektu badawczego wypracowano możliwość zastosowania dodatku granulatu z recyklingu na poziomie 50 proc. w mieszance mineralno-asfaltowej w warstwach podbudowy i wiążącej, a także 30 proc. w warstwie ścieralnej.
 
Na zachodzie Europy od dawna stosowane są mieszanki z zastosowaniem destruktu z recyklingu. Choć Budimex przyznaje, że stosowanie granulatu asfaltowego w produkcji mieszanek mas bitumicznych jest dopuszczalne w Polsce, to jednocześnie zaznacza, że w ramach projektu badawczego zwiększono udział granulatu w mieszance do 50 proc.  Budimex podkreśla, że w Polsce normy prawne nie zezwalają na tak wysokie zawartości granulatu przetworzonego powtórnie, więc jest to innowacja na krajowym rynku. Istniejące regulacje zakładają zastosowanie materiału recyklingowego na poziomie do 30 proc. tylko w warstwie podbudowy i wiążącej.

Projekt badawczy ma pokazać, że takie rozwiązania nie wpływają negatywnie na jakość, przynosząc jednocześnie dodatkowe korzyści dla środowiska naturalnego. Do tego dochodzą jeszcze korzyści ekonomiczne, które mogą wpłynąć na koszty budowy dróg w Polsce.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/