Większa część urobku wywożonego z kopalń wydobywających miedź to skała - samego metalu jest bardzo niewiele. KGHM próbuje rozwiązać ten problem, wykorzystując w tym celu bakterie.

W kopalni Rudna trwa eksperyment BioMOre całkowicie finansowany przez Komisję Europejską, która przeznaczyła na niego ponad 8,5 mln euro. Na czym ma polegać rewolucyjna metoda wydobywcza?

Do wydobycia miedzi ma być użyty kwas i bakterie, a dokładniej: do odzyskania miedzi bezpośrednio z górotworu za pomocą roztworu ługującego. W ramach  eksperymentu zaprojektowano i zbudowano podziemną instalację do przeprowadzenia testu bioługowania  w złożu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

- Głównym celem projektu BioMOre jest zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych możliwości wykorzystanie połączenia technologii szczelinowania i bioługowania celem odzyskiwania metali ze złóż głębokich i ubogich położonych na terenie Europy – mówi Paulina Mołodyńska-Glapska, kierownik Projektu z departamentu badań i rozwoju KGHM Polska Miedź.

Instalację zmontowano kilka tygodni temu. Złożona jest ze zbiorników, pomp oraz aparatury monitorującej m.in.  parametry procesu: pH, elektroprzewodność, potencjał redox krążącego roztworu. Sam eksperyment jest trzyetapowy a pierwsze jego efekty powinny być widoczne pod koniec tego roku.

Źródło: http://www.wnp.pl