KGHM i gmina Polkowice zawarły porozumienie, dzięki któremu rozbudowany będzie Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most".

Prezes KGHM Polska Miedź S.A. zaznaczył, że OUOW "Żelazny Most" jest strategicznym elementem w rozwoju infrastruktury przemysłowej i przyszłości spółki:

- Bez tej inwestycji nie byłoby KGHM. To kluczowe ogniwo w ciągu technologicznym, bez którego produkcja miedzi oraz innych metali byłaby niemożliwa - powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki.

Podpisane w poniedziałek porozumienie podkreśla również, że KGHM przywiązuje do dialogu społecznego:

Dialog społeczny i transparentność działań Polskiej Miedzi mają fundamentalne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność odbywała się w poszanowaniu potrzeb lokalnych społeczności. Osiągnięty kompromis świadczy o umiejętności wypracowania zgodnej wizji przyszłości firmy i regionu. Cieszę się, że możemy wspólnie podejmować długofalowe decyzje - dodaje prezes spółki.

Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik podkreślił, że rozwój gminy jest ściśle związany z KGHM:

- Z tego powodu kluczowe znaczenie we wzajemnych relacjach mają szacunek i wspólne poszukiwanie, w drodze dialogu z mieszkańcami, takich rozwiązań, które będą zadowalać zarówno jedną, jak i drugą stronę. Wypracowane w wyniku licznych spotkań i konsultacji porozumienie w sprawie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" o Kwaterę Południową spełnia te warunki.

W ramach porozumienia KGHM i samorząd zobowiązały się do współpracy w kilkunastu obszarach: dofinansowanie letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opieka zdrowotna, ochrona gleb i upraw, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z "Żelaznym Mostem".

Rozpoczęcie rozbudowy "Żelaznego Mostu" planowane jest na wiosnę 2018 r.

Źródło: http://wnp.pl