15 listopada w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

W konferencji wzięli udział również minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Przedstawiciele resortu energiii podczas obrad podkreślali kluczowe znaczenie węgla kamiennego i brunatnego dla polskiego miksu:

- Krajowe zasoby węgla są i pozostaną głównym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz podstawą bilansu energetycznego państwa - stwierdził minister Krzysztof Tchórzewski.

 

W ramach spotkania Grzegorz Tobiszowski brał udział w panelu dyskusyjnym Ministerstwa Środowiska pod hasłem Interdyscyplinarne aspekty Polityki Surowcowej Państwa.

Jak poinformował w poniedziałek (13 listopada) prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, projekt jest już gotowy i został skierowany do konsultacji.

Wiceminister w wypowiedziach dla mediów akcentował, że tak naprawdę politykę surowcową rozpoczynamy od nowa. Celem jest oczywiście wzrost gospodarczy państwa oraz wzrost jego roli geopolitycznej w oparciu o surowce mineralne. 

Źródło: www.nettg.pl