Spotkanie WUG z przedstawicielami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

W dniu 3 lipca 2017 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych prowadzących eksploatację złóż metodą odkrywkową w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które miało miejsce w siedzibie OUG w Gdańsku.

Podczas spotkania, poruszono tematy związane z najczęstszymi błędami przy opracowywaniu Planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie górniczym, nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych, które zostały przeprowadzone przez pracowników inspekcyjno – technicznych OUG w Gdańsku w zakresie górniczym oraz w zakresie mierniczym.

Podczas spotkania obyło się także szkolenie na temat „Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku w zakładach górniczych. Oznakowanie CE”, które zostało przeprowadzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów – Przemysława Gałkę, w ramach realizacji porozumienia podpisanego 15 marca 2017 roku, pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem Zarządu PRS S.A.


Źródło: http://www.wug.gov.pl
Fot.: Thinkstock