Wicepremier Jarosław Gowin otworzył Laboratorium Badań Chemicznych

26 czerwca 2017 roku w Instytucie Cerami i Materiałów Budowlanych, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otworzył Laboratorium Badań Chemicznych.
Modernizacja laboratorium była możliwa dzięki uzyskanej w 2016 roku dotacji, co pozwoliło na unowocześnienie zaplecza badawczego dla akredytowanego i notyfikowanego laboratorium badań materiałów budowlanych i szkła oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

„Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział krakowski, jest jednym z najlepszych. Uruchomiliśmy Laboratorium Badań Chemicznych, które budzi zazdrość nawet wśród przedstawicieli wielkich, zagranicznych koncernów pod względem jakości aparatury i jakości krakowskich naukowców” – powiedział podczas uroczystości otwarcia Laboratorium wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Znaczenie Instytutu dla polskiej gospodarki podkreślił również Dyrektor, dr hab. inż. Adama Witek zaznaczając, iż jest to jedyne miejsce, które prowadzi działalność badawczą, certyfikacyjną jak również dokonuje technicznej oceny produktów i surowców w całej branży.

„Laboratorium zyskało nową jakość. Oznacza to lepsze warunki pracy, większą wydajność, lepsze efekty wyników badań” – powiedział Paweł Pichniarczyk, dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, do którego należy Laboratorium.


Źródło: http://icimb.pl
Fot. źródło: http://icimb.pl