S61 Stawiski Szczuczyn – oferta wybrana

Wśród zgłoszonych do przetargu ofert, na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S 61, na odcinku Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BUDIMEX S.A. Decyzja o wyborze BUDIMEXu na wykonawcę, podjęta została przez GDDKiA 3. lipca bieżącego roku. Firma zaoferowała wybudowanie 18 kilometrów drogi, za kwotę 342,13 mln zł.

Oferta ta nie stanowiła jednak najniższej cenowo – o 9 mln zł niżą cenę, zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia, jednak oferta została odrzucona. Przyczyną odrzucenia było niezłożenie stosownych wyjaśnień odnośnie tak niskiej ceny, do którego wezwał oferenta Zamawiający. W przypadku braku odwołań od wyników przetargu, już jesienią nastąpi podpisanie umowy na realizację. Wykonawca wówczas, będzie miał 31 miesięcy na wykonanie projektu, na uzyskanie wszelkich niezbędnych do podjęcia prac, decyzji administracyjnych oraz na realizację zlecenia – wybudowanie drogi. Stąd też, zakładanym terminem ukończenia prac budowlnych, jest IV kwartał 2020 roku.


Źródło: GDDKiA
Fot. źródło: GDDKiA