Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na drodze ekspresowej S10

Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów, spośród których wybrane zostało konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. i STRABAG Sp. z o. o. W przypadku braku odwołań od wyników przetargu, podpisanie umowy na realizację inwestycji nastąpi w III kwartale bieżącego roku. Wykonawca w ciągu 15 miesięcy będzie musiał wykonać projekty oraz uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, niezbędne do podjęcia prac. Po tym czasie inwestycja ma przejść do praktycznej realizacji, a termin jej zakończenia, jest planowany IV kwartał 2020 roku.
Lokalizacja inwestycji to odcinek drogi krajowej nr 10, który łączy Szczecin ze Stargardem. W toku prac budowalnych ma powstać druga (północna) jezdnia obwodnicy miejscowości takich jak Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo, a jej długość ma wynosić 6,4 kilometra. Istniejąca jezdnia, zostanie natomiast poddana procom remontowym.
W latach 2005 – 2007, przy realizacji obwodnicy przewidziano rezerwę na drugą jezdnię, stąd konieczna będzie budowa tylko jednego wiaduktu w ciągu nowej drogi. Ponadto, ma powstać łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec), a także równoległa do DK nr 10 droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km.
Z chwilą zakończenia realizacji całego projektu, odcinek drogi krajowej nr 10, od granicy miasta Szczecina do granicy obwodnicy Stargardu, zyska status oraz oznaczenia drogi ekspresowej.


Źródło: GDDKiA
Fot. źródło: GDDKiA