Nowy standard wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin przyjęty przez PFSRM w 2016 roku

W odniesieniu do nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin w latach 2014-2016 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin przygotowały projekt Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2017, str. 67-73