Kruszywa z surowców odpadowych. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych

Pozyskiwanie rynkowego produktu, w wyniku utylizacji odpadów komunalnych w połączeniu z odpadami mineralnymi, na tle surowcowej polityki UE, to temat podejmowany w artykule. Ponadto, pokazano właściwości uzyskanego materiału i możliwości stosowania. 

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2017, str. 17-19