Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych

Jakie są najlepsze parametry i wskaźniki techniczno-ekonomiczne (wydajność, koszty) wydobycia kruszyw żwirowo- -piaskowych dla najczęściej stosowanych typów pogłębiarek i czterech różnych złóż? Artykuł zawiera dane eksploatacyjne zebrano z kopalń kruszyw w Polsce i w Niemczech oraz ich analizę porównawczą.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2017, str. 12-16