Do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała ogłoszenie o zamówieniu na budowę pozostałych odcinków drogi ekspresowej S14, które znajdują się na terenie województwa łódzkiego.

Realizacja ma dotyczyć dwóch odcinków:

I - węzeł Lublinek – węzeł Łódź Teofilów (z węzłem) i

II – węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – Słowik.

Formuła realizacji to „Projektuj/Optymalizuj i Buduj”.

Do zadań przyszłego wykonawcy będzie należało przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, jak również wybudowanie odcinka drogi ekspresowej, której łączna długość wyniesie 28,5 km.
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, nastąpiło 7 maja 2012 r., a zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla I odcinka S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, wojewoda wydał 8 października 2015 r. decyzja dotycząca zgody na realizację drugiego odcinka, wydana została 18 listopada 2015 r. Już 2 października 2015 r. próbowano wyłonić realizatora tej inwestycji, jednak żadna z 18 złożonych wówczas ofert, nie mieściła się w kosztorysie inwestorskim, stąd też 21 kwietnia unieważniono przetarg.
W ramach przetargu, przyszły wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną do niej infrastrukturą techniczną, w postaci węzłów drogowych, wiaduktów, mostów, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również usunięcie kolizji z istniejącą już infrastruktura techniczną, taką jak sieci wodno- kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne itp.
Na budowie tego odcinka drogi zyska przede wszystkim strategia transportowa regionu a zarazem całego kraju. Ponadto, podniesie to komfort życia mieszkańców aglomeracji łódzkiej poprzez przeniesie ruchu z miasta, na jego obrzeża.

Źródło: GDDKiA
Foto źródło: GDDKiA