22 czerwca 2017 roku, w Krakowie, odbyło się wręczenie certyfikatów „Solidne Kruszywa” – Branżowy Znak Jakości.

Branża kruszyw obejmuje szeroki zakres działalności, ze względu na liczbę firm, jakie znajdują się na rynku, powszechność występowania kopalin oraz zapotrzebowanie, z jakim spotykają się producenci.
Niezbędne stało się więc wyodrębnienie przedsiębiorstw, które przedstawiają najwyższy standard jakości oraz niezawodność. W związku z tym, Zgromadzenie Ogólne Polskiego Związku Producentów Kruszyw, zainicjowało projekt, który ma na celu wskazanie firm, spełniających wymogi jakościowe.

22 czerwca 2017 roku, w Krakowie, odbyło się wręczenie certyfikatów „Solidne Kruszywa” – Branżowy Znak Jakości.

Komisja Znaku, powołana przez Członków Zgromadzenia Ogólnego Polskiego Związku producentów Kruszyw, oceniała m. in.:

 • jakość produktu oraz system jej audytowania,
 • poziom racjonalności w gospodarowaniu złożem,
 • zrównoważenie rozwoju w kontekście działań społecznościowych, gospodarczych oraz przyrodniczych,
 • powtarzalność produktów,
 • budowanie zadowolenia klientów,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • innowacyjność działań,

jak również inne aspekty działalności firmy, które składają się na jej profesjonalizm.

Decyzją Komisji Znaku, wśród nagrodzonych znaleźli się:

 1. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.
 2. EGM S.A.
 3. Cemex Polska Sp. z o.o.
 4. Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A
 5. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.
 6. Kompania Górnicza Sp. z o.o.
 7. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
 8. Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
 9. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Magazyn „Kruszywa” aktywnie wspiera ideę projektu, poprzez promocję działań Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Czekamy na kolejne edycje!

Wyróżnionym gratulujemy!

Znak graficzny: Polski Związek Producentów Kruszyw