GDDKiA ogłosiła oficjalnie przetarg na koncepcję programową dla budowy drogi ekspresowej S1, który obejmował będzie węzeł Kosztowy II w Mysłowicach, aż do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.

 

Koncepcja programowa ma wskazać główne założenia do rozwiązań projektowych, technologii budowy, określi wytyczne dla projektu budowlanego.

Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia to 21 miesięcy. Czas ten został również dokładnie określony - Wykonawca będzie miał czas do 11 miesięcy na opracowanie Koncepcji Programowej oraz do 10 miesięcy na wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Termin składania ofert mija 20 lipca 2017 r.

Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej to jeden z czterech odcinków drogi ekspresowej S1 przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.) To również najdłuższa z brakujących części trasy – bo około 40-kilometrowa – poprowadzona nowym śladem między Mysłowicami a Bielsko-Białą wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia.
Rządowy program zakłada również budowę wysuniętego najdalej na północ odcinka Lotnisko – Podwarpie, który wzbogaci się na całej swojej długości o drugą jezdnię. Śladem istniejącej DK1 zostanie zaś poprowadzony 7,7-kilometrowy fragment od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Zupełnie nowy przebieg będzie miało również tzw. obejście Węgierskiej Górki, czyli odcinek Węgierska Górka – Milówka, w ciągu dawnej drogi krajowej DK69, o długości 8,5 km.

Źródło: GDDKiA
Foto źródło: GDDKiA