Eksploatacja selektywna złóż jest skutkiem zmiennego górotworu, wymagań odbiorców, jak i sezonowości pracy powodowanej warunkami klimatycznymi.

Stosowanie eksploatacji selektywnej prowadzi do zmiany organizacji pracy w kopalni i zmniejsza ogólną wydajność.

Eksploatacja selektywna to wybieranie kopaliny polegające na uśrednianiu (homogenizacji) lub rozdzieleniu (dyferencjacji) potoków produkcji. Jest stosowana wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2017, str. 42-45.