Przedstawiono pozycję Australii na światowym rynku górniczym oraz wyniki produkcyjne i stosowane technologie w wybranych kopalniach odkrywkowych wizytowanych podczas wyjazdu technologicznego pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie.

Australia jest jednym z najbogatszych w zasoby surowców mineralnych krajów świata. Na terenie całego kraju operują największe koncerny górnicze świata, takie jak: BHP Billiton, Vale, Rio Tinto czy Chine Shenenhua, eksploatując kopaliny z grup surowców metalicznych, metali nieżelaznych, metali szlachetnych, surowców budowlanych oraz surowców energetycznych. Zasoby rozlokowane są na powierzchni całego kraju i charakteryzują się wyjątkowo korzystnymi parametrami geologicznymi i górniczymi, stwarzając dobre warunki do ich zagospodarowywania zarówno metodą odkrywkową, jak i podziemną.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2017, str. 28-34.