Przepisy dotyczące działań rekultywacyjnych należą do jednych z najbardziej skomplikowanych spośród regulacji, które muszą stosować przedsiębiorcy górniczy.

Wynika to przede wszystkim z braku ujednolicenia przepisów oraz ich rozproszenia w różnych aktach prawnych. Niestety sytuacja w tym zakresie tylko się pogarsza i komplikuje. Przykładem tego mogą być stosunkowo „świeże” problemy ze stosowaniem regulacji prawnych dotyczących remediacji gruntów, które bywają mylone z przepisami dotyczącymi „klasycznej” rekultywacji.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2017, str. 18-24.