Artykuł omawia problem konfliktów społeczno-środowiskowych wokół górnictwa kruszyw w nawiązaniu do popularnej klasyfikacji konfliktów Moore’a.

Wskazano, że każdy indywidualny przypadek ma złożone przyczyny i strukturę, na którą składają się przede wszystkim: konflikt przeciwstawnych wartości i interesów, nierozwiązany konflikt danych przeistacza się łatwo w konflikt relacji, a na wszystko nakłada się konflikt strukturalny wynikający z obowiązującego prawa.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 75-77.