W artykule podjęto temat wodnej rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku.

Gotowy zbiornik niewypełniony wodą zarósł w wyniku sukcesji naturalnej. Obecny stan roślinności poddaje w wątpliwość zasadność realizacji przyjętego kierunku rekultywacji. Przedstawiono stan formalny i faktyczny obiektu, akcentując inwentaryzację przyrodniczą. Podkreślono wysokie walory krajobrazowe na tle otaczających terenów. Zaproponowano zmianę sposobu rekultywacji z wykorzystaniem istniejących wartości przyrodniczych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 69-74.