W artykule przedstawiono reguły rządzące procesem przepływu powietrza podczas pracy wiertnicy drążącej otwory strzałowe w górnictwie skalnym.

Szczególną uwagę zwrócono na wypływ zwiercin z dna otworu wiertniczego. Podano podstawowe równania i zależności opisujące ten proces. Rezultaty analizy zaprezentowano w postaci nomogramu. Umożliwia on wstępny dobór parametrów przepłuczki powietrznej tak, aby usuwanie z dna otworu i wynoszenie zwiercin na powierzchnię było możliwie najefektywniejsze.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 48-51.