Sezonowość wydobycia i sprzedaży, jakość złóż oraz ceny oferowanych kruszyw należą do czynników, które przysparzają producentom kruszyw naturalnych niemałych problemów.

Kruszywa niewątpliwie stanowią materiał, który można określić mianem sezonowego. Dominujący czas pod względem produkcji, sprzedaży i stosowania to okres od początku kwietnia do końca września. Ma to oczywiście związek z sezonowością branży budowlanej, której kruszywa stanowią nieodłączny element.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 20-24.