Na stornie internetowej Dziennika Ustaw RP dostępna jest pełna treść obwieszczenia ws. Prawa geologicznego i górniczego.

28 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Zapraszamy do lektury treści obwieszczenia.