Układ technologiczny urabianie – transport – przeróbka występuje w każdej kopalni kruszyw. Jego rodzaj i wydajność wyznaczone są przez: popyt odbiorców na ilość kruszyw, rodzaje asortymentów i frakcji, a także budowę złoża.

Układy mogą być stacjonarne lub przejezdne. Choć obydwa spełniają ten sam cel, to jednak różnią się wieloma cechami, głównie wydajnością, stopniem wykorzystania złoża i organizacją pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych układów stacjonarnych i przejezdnych, a kryterium oceny były wskaźniki wydajności efektywnej, niezawodności pracy i wykorzystania czasu pracy.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 36-39