W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.

W produkcji kruszyw łamanych ze skał zwięzłych w szerokim zakresie stosuje się rozdrabnianie jako podstawową operację technologiczną. Także w przeróbce kruszyw żwirowo-piaskowych, mając na względzie pełne wykorzystanie złoża zawierającego otoczaki, głazy i głaziki oraz produkcję frakcji żwirów i żwiro-tłuczni do 20 mm, stosuje się operację rozdrabniania. Zależnie od wielkości brył nadawy rozdrabnianie w przemyśle kruszyw dzieli się na kruszenie wstępne (grube), średnie oraz drobne.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 68-71