Wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Środowiska, zadaniem prof. Jędryszka będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszarem w każdym z resortów.

"Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie strategicznych dokumentów dotyczących złóż, ich ochrony i eksploatacji. Ma także opiniować wszystkie dokumenty administracji rządowej, mające znaczenie dla polityki surowcowej państwa.

Do zadań międzyresortowego zespołu należeć będą m.in. ocena potencjału zasobów, zagadnienia bezpieczeństwa surowcowego, a także zapewnienie spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych związanych z polityką surowcową.

Opracowanie takiej polityki jest zadaniem skomplikowanym i wielowątkowym – zaopatrzenie w surowce dotyczy każdej sfery produkcji – nie tylko przemysłowej.

Główny Geolog Kraju krytycznie ocenił przedstawioną w 2015 roku Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin i zapowiedział stworzenie nowego dokumentu strategicznego w zakresie złóż i polityki surowcowej. Jak dotąd Polska nie prowadziła polityki surowcowej" - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa.

Źródło: www.mos.gov.pl