XVI konferencja z cyklu „Kruszywa Mineralne” odbyła się 20-22 kwietnia w Kudowie-Zdroju.

Konferencja od lat cieszy się dużym powodzeniem w branży kruszyw, gromadząc w Kudowie-Zdroju kilkuset uczestników. Nie inaczej było i w tym roku.

Tematyka Konferencji oscylowała wokół: prognoz funkcjonowania rynku surowców skalnych i bazy zasobowej, eksploatacji złóż i przeróbki, jakości kruszyw i kamienia budowlanego, bezpieczeństwa pracy, środowiska i społeczności lokalnej czy aktualnych zagadnień formalnoprawnych górnitwa kruszyw.

Organizatorzy Konferencji przygotowali już jej podsumowanie, które dostępne jest na stronie internetowej: www.kruszmin.pwr.wroc.pl

Zapraszamy do lektury!