Według szacunkowych wyliczeń w latach 2014-2023 do wybudowania odcinków dróg krajowych potrzebne będzie 110 mln ton kruszyw.

Nowy Program Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2022 uwzględnia drogi niezbędne dla spójnej sieci dróg ekspresowych i autostrad. Znając średnie ilości kruszyw niezbędne do realizacji każdego z rodzajów budowlanych dróg, jesteśmy w stanie przygotować prognozę ich zapotrzebowania.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 38-41