W artykule scharakteryzowano innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie pn. POJEZIERZE TARNOWSKIE, polegające na spójnej rewitalizacji kopalń piasku i żwiru (a także innych zbiorników) w subregionie tarnowskim.

Przedstawiono ideę, cel oraz zasady realizacji tego przedsięwzięcia. Wskazano beneficjentów i źródła finansowania.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 104-109