W dziedzinie automatyzacji jak dotąd osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do ładowarek i wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią oraz do wiertnic pracujących w kopalniach odkrywkowych.

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie oraz opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 82-89