Spółka Prime Minerals uzyskała zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych w kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku.

Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu. Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1 867,7 ha, pozwolenie zostało wydane na 20 lat, licząc od daty 16 stycznia 2016, tj. do 16 stycznia 2036 z następującym podziałem:
1. Prace konstrukcyjno–przygotowawcze: 1 rok,
2. Działalność produkcyjna: 19 lat.

Podstawowym zadaniem operacyjnym spółki jest budowa kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, magazynowania paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na I połowę 2016 roku.

Zmierzone zasoby obszaru objętego koncesją – o powierzchni niemal 2 tys. ha – wynoszą ponad 100 mln ton rudy niklu, w tym wysokiej jakości surowiec o zawartości metalu powyżej 1,6%. Na obszarze koncesji znajdują się także inne minerały, których wydobycie może być opłacalne. Zakończyliśmy właśnie najbardziej wymagający etap naszej inwestycji związany z pozyskaniem najważniejszych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym koncesji na wydobycie ważnej do 2036 roku. Za sprawą właściwie dobranych partnerów lokalnych udało się przeprowadzić tę fazę zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Naszym obecnym celem jest jak najszybsze doprowadzenie do rozpoczęcia produkcji w 2016 roku i następnie rozwijanie projekt na coraz większa skalę. Wierzymy, że już od 2017 roku jesteśmy w stanie posykiwać nawet 100 tys. ton rudy miesięcznie. To sprawia, że nasza kopalnia – zaraz po uruchomieniu – zacznie być rentowna – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu Prime Minerals.

Prime Minerals zakłada dalsze rozwijanie wydobycia na indonezyjskiej wyspie Sulawesi lub poszukiwanie kolejnych perspektywicznych zasobów. Spółka nie wyklucza również inwestycji w aktywa przetwórcze rudy niklu. Swoją strategię spółka zamierza realizować przez:
• wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż,
• wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności,
• akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami,
• prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał,
• budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych.