Artykuł opisuje udaną rewitalizację terenów pozostałych po kopalni łupków ilastych w Jaśle.

Przedstawiono charakterystykę oraz stan obecny zrekultywowanego terenu, na którym powstały obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rekreacyjno-gospodarcze.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 71-74