Europejska Polityka Surowcowa kładzie duży nacisk na pełne wykorzystanie surowców wtórnych.

 

Normy PN-EN jako specyfikacje techniczne dopuszczają np. kruszywo produkowane z szerokiej gamy surowców wtórnych jako pełnowartościowe wyroby. Baza zasobowa surowców wtórnych oszacowana i podana w artykule jest porównywalna z bazą surowcową do produkcji kruszyw naturalnych żwirowych. Istnieje wiele technologii do przeróbki surowców wtórnych na kruszywo. W jakim zakresie jest możliwe zastąpienie tradycyjnej produkcji kruszyw o porównywalnej jakości i kierunkach zastosowania z surowców naturalnych? Co dalej z produkcją kruszyw naturalnych? Co dalej z branżą wydobywczą?

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 54-57