Rozmowa z prezesem Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Aleksandrem Kabzińskim.

O bieżącej działalności i trwających inicjatywach PZPK, obecnej sytuacji w branży kruszyw oraz prognozach na kolejne lata w kontekście zarówno zapotrzebowania na kruszywa, jak i cen kruszyw w rozmowie z Marleną Machurą mówi prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Aleksander Kabziński.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 16-18.