Artykuł przedstawia wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej.

Podane w publikacji wyniki badań wyraźnie wskazują na bezpośredni wpływ rodzaju i ilości kruszywa lekkiego w składzie zaprawy na jej właściwości techniczne. Producenci mają szerokie możliwości wytwarzania zapraw spełniających oczekiwania rynku budowlanego, na co znaczący wpływ ma rodzaj zastosowanego kruszywa.

Artykuł zostal opublikowany w wydaniu 4/2015, str. 38-40