W artykule przedstawiono aktualny stan produkcji i zastosowania kruszyw w Polsce.

W publikacji zwrócono szczególną uwagę na produkcję i zastosowanie kruszyw sztucznych, odpadowych (wtórnych) i z recyklingu, zaliczonych do wspólnej grupy kruszyw alternatywnych w porównaniu do naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2015, str. 22-28