Procesy rozdrabniania charakteryzują się sporymi kosztami związanymi ze zużyciem energii oraz elementów roboczych maszyn.

Zwiększenie efektywności rozdrabniania związane jest z doskonaleniem budowy maszyn oraz analizą powiązań efektów rozdrabniania surowców z ich właściwościami fizykomechanicznymi.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 3/2015, str. 18-21