Przedmiotem opracowania jest nielegalna eksploatacja kopalin występujących powszechnie, w łatwych do eksploatacji warunkach i pozyskiwanych nielegalnie.

Zaliczono do nich: kruszywa łamane, piaskowo-żwirowe i torf. Przedstawiono ich występowanie na obszarze kraju, warunki i sposób wydobycia, kierunki zastosowania, uwarunkowania prawne wydobycia i jego skutki dla środowiska.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 3/2015, str. 66-71