ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych

Korzystanie ze środowiska często niesie za sobą wiele negatywnych oddziaływań. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w znacznym stopniu ucierpiało wiele komponentów środowiska, w tym również gleba. Taki stan rzeczy spowodowany jest w dużym stopniu przeznaczaniem terenów na cele nierolnicze i nieleśne. Osoby, które mogą się przyczynić lub już się przyczyniły do degradacji gleby, powinny zdać sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa gleba, w jaki sposób może zostać zniszczona oraz jakie obecnie stosuje się metody rekultywacji.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 92-99