Artykuł prezentuje rodzaje urządzeń klasyfikujących i odwadniających wykorzystywanych w procesach eksploatacji kruszyw naturalnych spod wody i przeróbki kruszyw naturalnych łamanych z użyciem wody.

Dobór konkretnego urządzenia klasyfikującego i odwadniającego uzależniony jest od charakterystyki mieszaniny ciała stałego i wody, stanowiącej nadawę do procesu, jak i od wymagań stawianych samym produktom uzyskiwanym w procesie odwadniania. Wpływ na dobór urządzenia ma także opłacalność danego rozwiązania.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 62-67