Artykuł stanowi początek cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych.

Przedstawiona charakterystyka odbiega od dotychczas prezentowanych danych, które dotyczą na ogół zestawień wielkości zasobów bilansowych, przemysłowych, wielkości wydobycia oraz liczby złóż.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 28-34