Podjęcie działalności związanej z eksploatacją kopalin wymaga uwzględnienia nakazów, ograniczeń wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którymi są powiązane regulacje dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Często okazuje się, że ustalenia te w istotny sposób ograniczają możliwość podjęcia działalności górniczej lub odsuwają ją w czasie do momentu przeprowadzenia stosownych procedur planistycznych. Jak przewidzieć takie sytuacje? Na co zwracać uwagę w odniesieniu do projektowanej działalności wydobywczej? Odpowiedziom na te pytania poświęcony jest niniejszy artykuł.

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 60-64