Artykuł przedstawia problematykę związaną z automatyzacją procesów urabiania i załadunku jednonaczyniowymi koparkami oraz ładowarkami łyżkowymi w cyklicznych technologiach wydobywczych.

W skrócie przedstawiono prace badawcze i doświadczenia prowadzone w tym kierunku, a także wymagania stawiane systemom do zautomatyzowanej ich pracy.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 44-47