Celem artykułu jest próba oceny stopnia wykorzystania hydraulicznej koparki podsiębiernej CAT 330D pracującej w kopalni dolomitu Dubie w różnych systemach eksploatacji.

Podano krótką charakterystykę złoża i sposób jego eksploatacji. Sprecyzowano operacje cząstkowe wykonywane przez maszynę podczas jej pracy w przodku. Wykonano chronometraże pracy koparki. W oparciu o rezultaty pomiarów określono efektywną wydajność koparki uzyskiwaną podczas załadunku mobilnego zakładu przeróbczego TEREX PEGSON 1412 oraz podczas załadunku wozidła technologicznego Biełaz 7450.