Odpady wydobywcze są odpadami powstałymi podczas poszukiwania, wydobywania bądź też fizycznej i chemicznej przeróbki rud oraz innych kopalin.

Stanowią ponad połowę wszystkich wytwarzanych odpadów w kraju. Gospodarka nimi stanowi skomplikowane zagadnienie, głównie przez ich właściwości i masowość występowania. Natomiast postępując niewłaściwie, można poważnie zagrozić środowisku. Wówczas należy liczyć się z długofalowymi i niełatwymi do przejścia konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 4/2014, str. 40-45

Sprawdź!