Kruszywa alternatywne (sztuczne, z recyklingu) stanowią uzupełnienie rynku kruszyw naturalnych.

W Polsce szacuje się, że łączna produkcja tych kruszyw w 2012 roku wyniosła około 13 mln Mg. W niektórych krajach Unii Europejskiej produkcja kruszyw alternatywnych plasuje się na poziomie 15-25% łącznej produkcji kruszyw (Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Niemcy).

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 4/2014, str. 28-33

Sprawdź!