W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd maszyn i urządzeń stosowanych w inżynierii lądowej, budownictwie i drogownictwie.

Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących ww. dziedzinom oraz ich zastosowanie i wykorzystanie.