W niniejszym artykule przybliżono występujące obecnie w Polsce kruszywa sztuczne z surowców mineralnych jakimi są: keramzyt, perlitoporyt i wermikulitoporyt.

Do kruszyw tych zalicza się także agloporyt (inaczej glinoporyt), ale ze względu na to, że jego produkcja w Polsce zakończyła się w latach 70-tych zostanie on pominięty.