W artykule omówiono wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z sitami płaskimi i łamanymi.

Przesiewanie surowców mineralnych stwarza w warunkach przemysłowych dużo problemów zwłaszcza, jeśli materiał jest trudno przesiewalny a proces ograniczony różnymi czynnikami, np. brakiem użycia wody, czy nieodpowiednio dobranym sitem. W artykule omówiono wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z sitami płaskimi i łamanymi.